211 Liy Èd United Way nan Fon Hudson

Sèvis nou yo gratis epi konfidansyèl.

Espesyalis apèl yo disponib 24 èdtan pa jou, 7 jou pa semèn,

365 jou nan yon ane ak sèvis tradiksyon nan plis pase 200 lang.

Nou sèvi konte yo nan Dutchess, Orange, Putnam, Rockland, Sullivan, Ulster, ak Westchester.

Adopte yon timoun

Konbyen fwa ou ka tonbe damou?
Ede timoun yo se timoun.
Aprann sou vin yon paran adoptif.

Andikap Devlòpmantal
Baz done Resous

Byenveni nan baz done NYS Developmental Disability Planning Council Database pou Rejyon Hudson Valley. La a ou pral jwenn yon lis sèvis pou moun ki gen andikap, entelektyèl oswa devlopman.

Enpak nou an nan 2020

NAN apèl
ki soti nan
Hudson Valley

NAN apèl
te gen rapò ak
bezwen finansye

NAN apèl
te gen rapò ak abi sibstans oswa pwoblèm sante mantal *

Siksè Stories