Ou bezwen.

Gen anpil timoun ki bezwen kay adoptif nan konte Putnam epi pa gen ase paran adoptif. Soti nan tibebe ki fèk fèt pou adolesan, okenn timoun pa ta dwe oblije viv nan yon etablisman rezidansyèl

Ou ka fè yon diferans nan lavi yon timoun / timoun epi gen yon enpak pozitif sou kominote w la.

Ou pral jwenn sipò nan men Depatman Sèvis Sosyal ak lòt ajans kominotè pou asire ke ou kapab satisfè bezwen timoun adoptif yo.

Ou pral santi bon jan ou pral ede yon timoun / timoun ki bezwen yon kay ki an sekirite, renmen.

2-1-1 nan United Way ap fè patenarya ak Gouvènman Konte Putnam pou fè konnen ke kay adisyonèl yo bezwen pou timoun ki gen paran yo ki pa kapab pran swen yo. Y ap bay sipò finansye ak fòmasyon pou paran adoptif yo.

Pou aprann plis, konpoze 2-1-1 oswa ranpli fòm ki anba la a epi reprezantan 2-1-1 yon United Way ap kontakte ou.