Trợ giúp Chương trình Hỗ trợ Cho thuê Khẩn cấp

United Way of Westchester và Putnam đang giúp cư dân Mount Vernon hoàn tất thủ tục đăng ký Chương trình Hỗ trợ Cho thuê Khẩn cấp NYS. Các cuộc hẹn có thể được tổ chức trực tiếp, kết hợp hoặc qua điện thoại. Để đặt lịch hẹn, vui lòng điền vào biểu mẫu bên dưới. 

Thông tin khách hàng

Điện thoại ưa thích(Cần thiết)
Nếu có, bạn thích phương thức liên hệ nào hơn?
Cảnh báo qua SMS yêu cầu khả năng của điện thoại thông minh. Cước nhắn tin của nhà cung cấp dịch vụ tiêu chuẩn có thể được áp dụng

Tùy chọn cuộc gọi

Chọn tối đa hai tùy chọn về thời điểm tình nguyện viên sẽ gọi cho bạn. Vui lòng bao gồm ít nhất một tùy chọn Ngày trong tuần. (Tất cả các thời điểm có thể không có sẵn và chúng tôi không thể đảm bảo một tình nguyện viên sẽ gọi cho bạn trong thời gian bạn chọn.)

Các Biện pháp Phòng ngừa và Tùy chọn COVID-19