Bạn là cần thiết.

Có rất nhiều trẻ em cần nhà nuôi dưỡng ở hạt Putnam và không có đủ cha mẹ nuôi. Từ trẻ sơ sinh đến thanh thiếu niên, không đứa trẻ nào phải sống trong một khu dân cư

Bạn có thể tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của một đứa trẻ và có tác động tích cực đến cộng đồng của bạn.

Bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ từ Bộ Dịch vụ Xã hội và các cơ quan cộng đồng khác để đảm bảo rằng bạn có thể đáp ứng các nhu cầu của Trẻ em được nuôi dưỡng.

Bạn sẽ cảm thấy tốt vì bạn sẽ giúp một đứa trẻ / trẻ em đang cần một ngôi nhà an toàn, yêu thương.

United Way's 2-1-1 đang hợp tác với Chính quyền Hạt Putnam để thông báo rằng cần có thêm nhà cho trẻ em mà cha mẹ không thể chăm sóc chúng. Hỗ trợ tài chính và đào tạo cho cha mẹ nuôi sẽ được cung cấp.

Để tìm hiểu thêm, hãy quay số 2-1-1 hoặc điền vào biểu mẫu bên dưới và đại diện 2-1-1 của United Way sẽ liên hệ với bạn.